బాంకెట్ హాల్స్

0

Plot no: 6, Sector 35B, Dakshin Marg, Chandigarh, 160035, India, Chandigarh

వంటకం రకం: Multi-cuisine, Continental,

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Ambala Chandigarh National Highway 22, Zirakpur, Punjab 140603, chandigarh, Punjab 140603, India, Chandigarh

వంటకం రకం: Indian, Chinese, Continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Ambala Chandigarh Highway, Zirakpur, Punjab 140603, India, Chandigarh

వంటకం రకం: multi-cuisine, continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Zirakpur-Panchkula-Kalka Hwy, Budanpur, Panchkula, Haryana 134109, India, Chandigarh

వంటకం రకం: multi-cuisine, continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

SCO No. 115-116, Sector 43-B, Chandigarh, 160047, India, Chandigarh

వంటకం రకం: Indian, Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

NH 21, Near Chandigarh Airport, Zirakpur, Punjab 140603, India, Chandigarh

వంటకం రకం: multi-cuisine, continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Chandigarh-Ambala National Highway, Opp Paras Downtown Mall, Utrathiya, Zirakpur, Punjab, 140603, India, Chandigarh

వంటకం రకం: Indian, Chinese, Italian, Oriental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Phase II, Tribune Chowk, Industrial Area Phase II, Chandigarh, 160002, India, Chandigarh

వంటకం రకం: multi-cuisine, continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

130, Chandigarh Ambala Highway, Alpine Residency Road, Lajpat Nagar, Zirakpur, Punjab 140003, India, Chandigarh

వంటకం రకం: Chinese, Mughlai, Indian, Continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

SCO: 1052-53, Sector 22-B, Chandigarh, 160022, India, Chandigarh

వంటకం రకం: multi-cuisine, continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

SCO: 301-302, Sector 35-B, Chandigarh, 160035, India, Chandigarh

వంటకం రకం: Indian, Chinese, Continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

SCO 807-808, Udyog Path, 22A, Sector 22, Chandigarh, 160022, India, Chandigarh

వంటకం రకం: multi-cuisine, continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Kharar - Landran Rd, Sector 115, Punjab 140301, India, Chandigarh

వంటకం రకం: Indian, Chinese, Continental, Mughlai

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Ramgarh-Mubarikpur Road, Near Sector-28 Panchkula, Ramgarh Road, Kakrali, Punjab 160104, India, Chandigarh

వంటకం రకం: multi-cuisine, continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Zirakpur-Shimla Highway, Sector 19, Zirakpur, Punjab 140604, India, Chandigarh

వంటకం రకం: Indian, Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Chandigarh Zirakpur Entry Point, Pabhat Road, Zirakpur, Opp Open Hand Monument, Chandigarh, Punjab 140603, India, Chandigarh

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Ambala Chandigarh Road, Derabassi-140507, Punjab, Saraswati Vihar, Chandigarh, Punjab 140507, India, Chandigarh

వంటకం రకం: Chinese, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Sector 43-B, 43B, Sector 43, Chandigarh, 160022, India, Chandigarh

వంటకం రకం: Multi-cuisine, Continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

SCO 21-22, Sector 70, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab 160071, India, Chandigarh

వంటకం రకం: Indian, Continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Site No.71-74, Near Cricket Stadium, Phase 10, Sector 64 ,, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab 160062, India, Chandigarh

వంటకం రకం: Chinese, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

20 మరిన్ని చూపించు