బాంకెట్ హాల్

The Royal Mirage

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 2,500 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 3,500 నుంచి

1 ఇండోర్ స్థలం 500 ppl

3 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు 500, 500, 4000 ppl

+91 70870 3 4545

NH 64, Zirakpur - Banur Road, Banur, Bassi Ise Khan, Punjab 140601, India, Chandigarh
+91 70870 34545
+91 70870 34544
https://www.facebook.com/THEROYALMIRAGE/
http://theroyalmirage.co.in/
info@theroyalmirage.co.in
బాంకెట్ హాల్