బాంకెట్ హాల్

Hotel Shivalikview

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,100 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,300 నుంచి

2 ఇండోర్ స్థలాలు 100, 400 ppl

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం 500 ppl

+91 97793 5 9600

Sector 17 E, Opp. Sampark, Chandigarh, 160017, India, Chandigarh
+91 97793 59600
+91 172 467 2222
https://www.facebook.com/Hotel-Shivalikview-1623526084593427/
http://www.shivalikviewchandigarh.com/
బాంకెట్ హాల్