రెస్టారెంట్

Aquamarine

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 900 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,000 నుంచి

2 ఇండోర్ స్థలాలు 200, 300 ppl

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం 100 ppl

+91 172 501 4000

Himalaya Marg, Sector 22-C, 22C, Sector 22, Chandigarh, 160022, India, Chandigarh
+91 172 501 4000
https://www.facebook.com/HotelAquamarine/
http://www.hotelaquamarine.com/
info@hotelaquamarine.com
బాంకెట్ హాల్