రెస్టారెంట్

Ramgarh Golf Range

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 950 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,050 నుంచి

1 ఇండోర్ స్థలం 1400 ppl

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం 2000 ppl

+91 98142 2 2845

Mor Thikri, Dera Bassi, Punjab 160104, India, Chandigarh
+91 98142 22845
https://www.facebook.com/RamgarhGolfRange/
http://www.ramgarhgolfrange.com/
ramgarhgolfrange@gmail.com
బాంకెట్ హాల్