రెస్టారెంట్

Hotel Classic

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 800 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 800 నుంచి

1 ఇండోర్ స్థలం 300 ppl

+91 98761 3 3144

SCO No. 403-404, Near Aakashvani Bhavan, Sector 35-C, 35C, Sector 35, Chandigarh, 160036, India, Chandigarh
+91 98761 33144
+91 172 260 4116
+91 172 260 6092
https://www.facebook.com/Hotel-Classic-Chandigarh-Pinjore-309718979047785/
http://hotelclassicchandigarh.com/
hotelclassicpinjore@gmail.com
బాంకెట్ హాల్