ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Western Court Panchkula

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 750 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 950 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 350 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 172 433 4444

Site No. 2, Sector 10, Panchkula, Haryana 134110, India, Chandigarh
+91 172 433 4444
+91 172 433 4455
https://www.facebook.com/Westerncourthotel/
http://www.westerncourthotels.com/pkl-overview.php
infopkl@westerncourthotels.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ