ಉಪಹಾರ ಗೃಹ

Hotel Vansh Palace

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 160 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 250 ಯಿಂದ

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 200, 200 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 77124 2 2456

Shop No.1575/6, Sukhna Rd, Burail, Sector 45C, Sector 45, Chandigarh, 160047, India, Chandigarh
+91 77124 22456
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ