ವಧುವಿನ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್

₹ 1,500 – 3,000

ವಧುವಿನ ಮೇಕ್‌ಅಪ್‌

₹ 8,000 – 20,000

ವಧುವಿನ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ + ಮೇಕಪ್

₹ 10,000 – 25,000

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ