ಉಪಹಾರ ಗೃಹ

Jyoti Hotel

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 440 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 600 ಯಿಂದ

3 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 50, 100, 100 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 400 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 94171 2 9590

Ambala Chandigarh Road, Derabassi-140507, Punjab, Saraswati Vihar, Chandigarh, Punjab 140507, India, Chandigarh
+91 94171 29590
https://www.facebook.com/jyotihotels/
http://jyotihotel.co.in/
reservation@jyotihotel.co.in
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ