ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

GK Resorts

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,900 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 2,000 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 500 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 500 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 98555 6 3222

Green Dhakoli, 150/7, Zirakpur-Panchkula-Kalka Hwy, Dhakoli, Haryana 140603, India, Chandigarh
+91 98555 63222
+91 98140 12100
gkresortszirakpur@gmail.com
http://www.gkresort.com/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ